Самый

Большой выбор

Металлопроката

Киев

г. Киев, Саперно-Слободской проезд, 4 : (044) 461-54-72
    г. Киев, ул. Качалова, 5 : (044) 490-31-61
        г. Киев, ул. Луговая, 9 : (044) 503-33-88

Новости

Самый большой выбор металлопроката

Новости

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТАЛЛ ХОЛДИНГ ТРЕЙД» объявляет о конкурсе по отбору субъектов аудиторской деятельности, которые могут быть предназначены для оказания услуг по обязательному...

23 января 2020
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД» оголошує про конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ  «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД».
 
Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ  «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД», складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), за період з 01 січня 2019 по 31 грудня 2019 рік.
 
У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (надалі – Закон), а також нижчезазначеним вимогам цього конкурсу.
 
Критеріями для вибору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ  «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД» є:
 • забезпечення високої якості надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес;
 • відповідність вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
 • вартість аудиторських послуг.
Порядок проведення конкурсу
Вимоги до учасників конкурсного відбору:
 • включені до відповідного розділу Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності; за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
 • не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Товариству;
 • можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту;
 • за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • пройшли перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного законодавства;
 • мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства;
 • мають досвід проведення аудиту фінансової звітності торгових компаній.
Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:
 • підтвердження річної фінансової звітності з метою оприлюднення разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) (Аудиторський звіт щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності);
 • додатковий звіт для органу, на який покладено функції аудиторського комітету.
Не допускаються до участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:
 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та вищезазначеним вимогам;
 • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;
 • подали до участі у конкурсі документи із порушенням термінів, встановлених цим оголошенням.
Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:
 • пропозицію суб’єкта аудиторської діяльності;
 • передбачені законодавством України ліцензії, свідоцтва, сертифікати та термін їх дії;
 • документи, що свідчить про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг;
 • інформацію щодо аудиторів, яких планують залучати до аудиторської перевірки;
 • цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором про надання аудиторських послуг та розрахунок вартості послуг, строк виконання завдання з аудиту, зобов’язання суб’єкта аудиторської діяльності щодо забезпечення якості проведення аудиту, вимог незалежності та конфіденційності;
 • перелік основних підприємств, в яких здійснювали аудиторські перевірки (із зазначенням контактних осіб та телефонних номерів, по яким є можливість із ними зв’язатись у разі необхідності).
 • інші документи, що підтверджують відповідність вищенаведеним вимогам конкурсного відбору.
Дата початку проведення конкурсу – «27» січня 2020 року.
Строк подачі документів – по «10» лютого 2020 року (до 18 годин 00 хвилин).
Документи надсилайте, будь ласка, на адресу ТОВ  «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД»: 03039, м. Київ, Саперно-Слобідський проїзд, будинок 4 або електронною поштою на адресу: holding@metal.kiev.ua із зазначенням у темі листа: "для участі у конкурсі аудиторів".
Контактні особи:
 • головний бухгалтер Приходько Н.М. (тел. 044 461-54-77)
 • нач. аналіт. відділу Косинський І.В. (тел. 044 591-69-03)
Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.
Фінансова звітність та інша публічна інформація доступна на сайті ТОВ  «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД» https://metall-holding.com.ua/ в розділі «Про компанію». Бухгалтерський облік у компанії ведеться у програмі «1С:Підприємство v8.2».
Додаткова інформація про діяльність ТОВ  «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.
Результати конкурсу будуть розглянуті органом, на який покладено функції аудиторського комітету.
 
 

Последние новости

Все новости

Оставить коментарий